ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS 2012-2014

Το σχολείο μας, τα σχολικά έτη 2012-13,2013-14 συμμετείχε σε σχολική σύμπραξη μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius. Πληροφορίες για τις συμμετέχουσες χώρες και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν μπορείτε να βρείτε εδώ

0 thoughts on “ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS 2012-2014”

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *