ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

 

 1. Πρωινή συγκέντρωση ? προσευχή:

¨Όλοι οι μαθητές μαζί λένε την προσευχή υπό την επίβλεψη των εφημερευόντων καθηγητών. Οι ετερόδοξοι και οι αλλόδοξοι απαλλάσσονται από το να λένε την προσευχή αλλά είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στην πρωινή συγκέντρωση.

 

 1. Διαλείμματα ? Είσοδος και έξοδος από τις τάξεις:
  • Ορίζονται επιμελητές για τα διαλείμματα που οφείλουν να προσέχουν την τάξη και τα πράγματα των συμμαθητών τους.
  • Η είσοδος και η έξοδος πρέπει να γίνεται με ηρεμία και ησυχία.
  • Η καθυστέρηση ενός μαθητή στο μάθημα κρίνεται και αξιολογείται από το διδάσκοντα.
  • Αν καθυστερήσει καθηγητής στο μάθημα , ο πρόεδρος του τμήματος αναλαμβάνει να ενημερώσει το Γραφείο.

 

 1. Διδακτική ώρα:
  • Δεν πρέπει να διακόπτεται το μάθημα άσκοπα
  • Στο σχεδιάγραμμα της τάξης ορίζονται οι θέσεις των μαθητών από τον υπεύθυνο καθηγητή και οι μαθητές οφείλουν να υπακούν.
  • Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικών.
  • Απαγορεύεται η χρήση κινητού ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

 

 1. Ορισμός και καθήκοντα επιμελητών:
  • Οι επιμελητές ορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος
  • Παραμένουν στην τάξη στα διαλείμματα και φροντίζουν για την φύλαξη, τον αερισμό και την καθαριότητα
  • Είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε φθορά συμβεί
  • Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στον εφημερεύοντα καθηγητή.

 

 1. Φοίτηση:
  • Εάν απουσιάζει καθηγητής καλύπτεται η ώρα από το Γραφείο
  • Μαθητής μπορεί να απουσιάζει μόνο με άδεια από το Γραφείο
  • Κανείς μαθητής δεν μπορεί να περιφέρεται άσκοπα στο χώρο του σχολείου κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
  • Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για κάθε περίπτωση

 

 1. Συμπεριφορά  -  Πειθαρχία:
  • Η συμμόρφωση στους κανόνες του σχολείου είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές
  • Οι μαθητές οφείλουν:

?  Να σέβονται τα δικαιώματα συμμαθητών και εκπαιδευτικών

?  Να μην εμποδίζουν το μάθημα

?  Να φέρονται με ευγένεια

?  Να μην έχουν επιθετική συμπεριφορά

?  Να μην μπαίνουν στα γραφεία των καθηγητών παρά μόνο αν υπάρχει σοβαρός λόγος

?  Να σέβονται και να προστατεύουν τη σχολική περιουσία και το σχολικό χώρο

?  Να μην καλούν εξωσχολικούς και να ενημερώνουν αμέσως το Γραφείο αν αντιληφθούν την παρουσία τους

?  Να σέβονται τους συμμαθητές τους ως προσωπικότητες

 

 1. Άσκηση  βίας:
  • Οι διαφορές πρέπει να λύνονται με συνεννόηση και διάλογο
  • Μαθητές που δέχονται βία πρέπει να ενημερώνουν τη διεύθυνση του σχολείου η οποία θα παραπέμπει το θέμα στην παιδαγωγική ομάδα.

 

 1. Κάπνισμα:
  • Το κάπνισμα απαγορεύεται μέσα στο σχολικό χώρο αλλά και στο χώρο της καγκελόπορτας του σχολείου

 

 1. Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον:
  • Οι μαθητές πρέπει να σέβονται το χώρο του σχολείου
  • Να μη ρυπαίνουν
  • Να μην προκαλούν φθορές
  • Να φροντίζουν για την καλαίσθητη εμφάνιση των τάξεών τους

 

 1. Ημερήσιες, Πολυήμερες Εκδρομές ? Εκπαιδευτικές Αποστολές:
  • Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι
  • Πρέπει να τηρούν τους όρους συμμετοχής τους
  • Φέρουν αστική ευθύνη για φθορές που προκαλούν
  • Όσοι κάνουν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα ή δημιουργούν συστηματικά προβλήματα αποκλείονται από τις εκδρομές

 

 1. Πειθαρχικές Κυρώσεις:
  • Παρατήρηση
  • Επίπληξη
  • Ωριαία απομάκρυνση
  • Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 3 ημέρες
  • Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 5 ημέρες
  • Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

 

?  Πότε ισχύουν:

 

?  Απουσία από το μάθημα χωρίς την άδεια της διεύθυνσης είναι αδικαιολόγητη. Θα ενημερώνονται αμέσως οι γονείς του και αν επαναληφθεί δεύτερη φορά θα τιμωρείται κατά την κρίση του διευθυντή

?  Όταν ο μαθητής καθυστερήσει να μπει στην τάξη παίρνει ωριαία απομάκρυνση κατά την κρίση του διδάσκοντα

?  Όταν ένας μαθητής διακόψει άσκοπα το μάθημα του γίνεται παρατήρηση και στη συνέχεια επίπληξη. Αν εκείνος συνεχίσει να παρεμποδίζει και να ενοχλεί δέχεται ωριαία απομάκρυνση από το διδάσκοντα που σημειώνεται και υπογράφεται στη θέση ¨παρατηρήσεις? του απουσιολογίου. Ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να κατέβει με τη συνοδεία του απουσιολόγου στη Γραμματεία. Εκεί σημειώνεται στο ποινολόγιο και παραμένει σε χώρο που του ορίζεται. Μετά το τέλος του μαθήματος ο διδάσκων σημειώνει το παράπτωμα σε φύλλο ποινής. Αν ο μαθητής γραφτεί στο ποινολόγιο 3 φορές ενημερώνεται τηλεφωνικά ο κηδεμόνας του και παραπέμπεται στην παιδαγωγική ομάδα. Στις 4 ωριαίες απομακρύνσεις ο μαθητής τιμωρείται με 1 ημέρα αποβολή.

?  Μαθητής που κάνει χρήση κινητού τηλεφώνου τιμωρείται με 1 ημέρα αποβολή. Το κινητό κατάσχεται και παραδίδεται στον κηδεμόνα. Σε περίπτωση που επαναληφθεί το φαινόμενο το κινητό κρατείται στο Γραφείο και παραδίδεται στον κηδεμόνα μετά από 2 μήνες.

?  Μαθητής που καπνίζει ή κρατά τσιγάρο έστω και αν δεν είναι αναμμένο τιμωρείται με 2 ημέρες αποβολή

?  Σε καμία περίπτωση οι μαθητές δεν μπορούν να καλούν αλλά και να συνομιλούν με εξωσχολικούς έστω και αν αυτοί βρίσκονται έξω από το χώρο του σχολείου και στις δύο περιπτώσεις θα επιβάλλεται αυστηρή ποινή και θα καλείται άμεσα η αστυνομία

?  Μαθητής που συλληφθεί να ασκεί βία σε συμμαθητή του θα τιμωρείται αυστηρά και η ποινή του μπορεί να φτάσει μέχρι και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

?  Μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου, εκτός του ότι τιμωρείται,  είναι υποχρεωμένος αποκαταστήσει εξ? ολοκλήρου τη βλάβη με δική του δαπάνη. Σε περίπτωση που δεν αποκαλυφθεί αυτός που έκανε τη ζημιά τότε:

1.      αν πρόκειται για ζημιά στην τάξη το 5μελές του τμήματος συγκεντρώνει χρήματα απ? όλους για την αποκατάστασή της

2.      αν η ζημιά έγινε σε κοινόχρηστο χώρο, αναλαμβάνει το 15μελές να συγκεντρώσει χρήματα απ? όλους τους μαθητές για την αποκατάστασή της